Stichting

Het werk van Sounds Like Juggling wordt geproduceerd onder de vlag van Stichting Goed Bezig!.

Het bestuur bestaat uit: Herman van Baar (voorzitter), Yassmine El Ksaihi (secretaris) en Hans Mets (penningmeester). Het bestuur vergadert in principe twee maal per jaar op onbezoldigde basis.

Per juli 2019 heeft Stichting Goed Bezig! de ANBI-status.

bank: NL96 TRIO 0198 0620 28
kvk: 62415174
rsin: 854808577